Note juridice

Protecţia datelor

Conținutul site-ului web este pus la dispoziție de thyssenkrupp Elevator AG, astfel încât vizitatorii website-ului să poată citi informații despre gama de produse a thyssenkrupp Elevator AG şi despre compania noastră. Prelucrarea datelor personale ale vizitatorilor site-ului respectăcerințele stricte ale Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR).Tratăm cu deosebită seriozitate protecţia confidenţialităţii dvs. atunci când utilizăm site-ul nostru web, acest lucru fiind foarte important pentru noi. În cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la colectarea datelor personale.

Colectarea şi prelucrarea datelor personale

În general, puteţi vizita site-ul web al thyssenkrupp Elevator AG în mod anonim, adică fără a ne informa cine sunteţi. Când vizitaţi site-ul nostru web, serverele noastre din Germania salvează ca standard adresa IP a furnizorului dvs. de servicii de internet prin intermediul căreia accesaţi website-ul nostru, site-ul de pe care accesaţi website-ul nostru şi fişierele pe care le accesaţi de la noi, precum şi data vizitei dvs. şi informaţii generale despre browserul dvs. Aceste date sunt prelucrate pentru a asigura securitatea serverului web şi pentru a adapta ieşirea informaţiilor furnizate de terminalul dvs. (de ex., telefonul, laptopul sau alt dispozitiv al dvs.). Aceste date sunt analizate doar în formă anonimizată, în scopuri statistice.

Datele personale sunt stocate şi prelucrate numai dacă ne furnizaţi aceste informaţii, de ex., atunci când completaţi un formular de contact sau vă înregistraţi pentru servicii personalizate. Pe respectivul site web, veţi fi informat cu privire la utilizarea intenţionată şi dacă este necesar, despre consimţământul dvs. pentru stocarea şi prelucrarea solicitate. Relevarea acestor informaţii va avea loc numai în cadrul companiilor thyssenkrupp şi al furnizorilor de servicii afiliaţi cu noi, de exemplu pentru a vă trimite informaţiile scrise solicitate. Desigur, toţi furnizorii de servicii s-au angajat să menţină secretul şi confidenţialitatea datelor. Nu are loc niciun transfer către alţi terţi. Datele dvs. sunt întotdeauna criptate înainte de transmitere şi prelucrare, pentru a le proteja împotriva accesului neautorizat.

Module cookie

Modulele cookie sunt fişiere text stocate în computerul dvs. sau pe alt dispozitiv final. Utilizarea de module cookie ne ajută să analizăm utilizarea dvs. site web, să îmbunătăţim serviciile şi produsele oferite, să îmbunătăţim securitatea şi să prevenim frauda. Există diverse module cookie:

  • Modulele cookie pentru sesiune sunt fişiere cookie temporare care sunt şterse automat atunci când închideţi browserul.
  • Modulele cookie persistente sunt fişiere cookie care sunt stocate până când sunt şterse în mod activ sau eliminate automat după o anumită perioadă de timp.
  • Modulele cookie originale sunt module cookie setate direct de către noi.
  • Modulele cookie terţe sunt module cookie setate de către un terţ.

Modulele cookie pot fi utilizate în diverse scopuri.

  • Modulele cookie funcţionale sunt utilizate pentru a vă furniza servicii standard pe paginile noastre. Fără utilizarea modulelor cookie, site-ul nostru web poate funcţiona doar foarte limitat şi posibil incorect.
  • Modulele cookie de optimizare ne permit să analizăm utilizarea site-ului nostru web. Dacă nu v-aţi dat acordul pentru utilizarea datelor dvs. personale în acest scop, aceasta va fi anonimă. Analiza ne ajută să ne îmbunătăţim serviciile şi produsele oferite.
  • Modulele cookie pentru personalizare ne permit să identificăm preferinţele dvs. personale, printer care ar fi şi limba preferată. Utilizăm aceste module cookie pentru a îmbunătăţi aplicabilitatea şi a vă oferi o experienţă personalizată.
  • Modulele cookie relevante pentru securitate sunt module cookie necesare pentru a proteja site-ul web împotriva atacurilor şi pentru a preveni frauda."

Pe paginile individuale, datele personale pot fi stocate în module cookie dacă v-aţi dat anterior acordul pentru aceasta, de ex., pentru a nu trebui să reintroduceţi datele de acces. În principiu, puteţi, de asemenea, accesa toate informaţiile de pe site-ul web dacă aţi dezactivat modulele cookie în browserul dvs. de internet. Dacă nu acceptaţi modulele cookie, aceasta poate duce la limitări funcţionale ale ofertelor noastre.

Pe site-ul nostru de web utilizăm modulele cookie enumerate în lista de mai jos.

Nume Furnizor Scop Valabilitate Tip
_ga thyssenkrupp-elevator-romania.com Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. 2 ani HTTP Cookie
_gat thyssenkrupp-elevator-romania.com Utilizat de către Google Analytics pentru a accelera rata de solicitări. Sesiune HTTP Cookie
_gid thyssenkrupp-elevator-romania.com Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. Sesiune HTTP Cookie

Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. Acest lucru se întâmplă în mod anonim. Adresa dvs. IP va fi anonimizată pe serverul web înainte de a fi trimisă la Google. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA și anonimizată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP anonimizată furnizată de Google Analytics în cadrul interfeței Google Analytics nu va fi coroborată cu alte date furnizate de Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Puteți preveni colectarea de către Google Analytics făcând click pe următorul link. Un cookie pentru opțiunea de renunțare va fi setat pentru a preveni colectarea viitoare a informațiilor dvs. atunci când vizitați acest site: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pentru mai multe informații despre Termenii de utilizare și confidențialitate, accesați https://policies.google.com. Menționăm că pe acest site, Google Analytics a fost extins prin codul "anonymizeIp" pentru a asigura o colectare anonimă de adrese IP (aşa-numita IP-Masking).

Formularul de contact

Pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, thyssenkrupp Elevator AG prelucrează următoarele date despre dumneavoastră, în cazul în care le comunicați prin intermediul formularului de contact: formula de adresare, prenumele, numele, adresa de e-mail, strada, codul poștal, orașul, numărul de telefon, precum și conținutul solicitării dumneavoastră. Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea solicitării dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de solicitarea dumneavoastră și poate fi sub forma unui contract încheiat cu dumneavoastră (art. 6 (1) (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), din consimțamântul dumneavoastră (art. 6 (1) (a) din Regulamentul general privind protecția datelor), sau pe baza interesului nostru legitim de a oferi servicii de calitate pe baza unor unor interese bine echilibrate (art. 6 (1) (f) din Regulamentul general privind protecția datelor). În ceea ce priveşte gestionarea formularului nostru de contact, suntem sprijiniți de prestatori de servicii IT în calitate de persoane împuternicite de operator. Prelucrăm datele dumneavoastră (în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțpmântul dumneavoastră) până la revocarea consimțlmântului, sau (în cazul în care prelucrarea are la bază o echilibrare a intereselor) până când vă exprimați opoziția sau, în vederea cererii dumneavoastră, până la rezolvarea acesteia. Prelucrarea cererii dumneavoastră nu este posibilă dacă nu ne oferiți datele necesare pentru a vă putea contacta și pentru a vă înțelege și prelucra solicitarea. Celelalte date sunt opționale. Prezentul serviciu se adresează numai persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimț mântului dumneavoastră (art. 6 (1) (a) din Regulamentul general privind protecția datelor), pe care îl puteți revoca în orice moment cu efecte pe viitor. În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unei echilibrări a intereselor (art. 6 (1) (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), vă puteți opune în orice moment cu efecte pe viitor.

În plus, prelucrăm informațiile la care se face referire în cadrul utilizării de către dumneavoastră a formularului de contact (art. 6 (1) (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), care vor fi șterse după maxim 4 săptămâni. Fără înregistrarea acestor informații, utilizarea formularului de contact nu este posibilă din punct de vedere tehnic.

Drepturile dumneavoastră în materie de protecția datelor

Aveți dreptul de a solicita de la noi informații despre respectivele date cu caracter personal, precum și dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor, iar în cazul unei prelucrări conform art. 6 (1) (e) și (f) din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării. În cazul în care ne-ați dat consimț mântul dumneavoastră de a vă prelucra datele cu caracter personal conform art. 6 (1) (a) din Regulamentul general privind protecția datelor sau conform art. 9 (2) (a) din Regulamentul general privind protecția datelor, puteți în orice moment revoca acest consimț mânt, fără ca acest lucru să aducă atingere legalității prelucrării care a avut loc în baza consimț mântului dumneavoastră până la momentul revocării. Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în domeniul protecţiei datelor.

Responsabilul şi ofiţerul de protecţie a datelor

Responsabilul care colectează și prelucrează datele cu caracter personal este:

thyssenkrupp Elevator AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Tel.: +49 201 844 0
E-Mail: info.elevator@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Elevator SRL
Adresa: str. Preciziei, nr. 11, etaj 3, sector 6, 062202, Bucureşti
Tel.: +40 21 318 08 79
Fax: +40 21 318 08 49
E-Mail: info.tkero@thyssenkrupp.com

Datele de contact ale responsabilul nostru cu protecția datelor:

thyssenkrupp Elevator AG
Data protection officer
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Tel.: +49 201 844 0
E-Mail: dpo.elevator@thyssenkrupp.com

Domeniul de aplicare și anexe la prezenta declarație de protecție a datelor

Această declarație de protecție a datelor este valabilă exclusiv pentru utilizarea website-ului nostru. Nu este valabilă pentru website-urile altor prestatori de servicii, spre care facem trimitere printr-un link. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru declarații și directive din partea unor terţi care nu au legătură cu site-ul nostru de internet.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când prevederile cu privire la protecția datelor conform schimbărilor viitoare în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Proprietatea intelectuală şi drepturile de utilizare

Conţinutul, inclusiv imaginile şi designul site-ului nostru de internet, thyssenkrupp Elevator AG, face obiectul protecţiei prin drepturi de autor şi se supune altor legi pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Acest website nu acordă nicio licență de utilizare a proprietății intelectuale deţinute de companii ale thyssenkrupp Elevator Group. În special duplicarea, distribuirea, reproducerea, transmiterea, procesarea, modificarea sau orice altă utilizare a conținutului de pe acest site web în scopuri comerciale fără permisiune scrisă din partea thyssenkrupp Elevator AG nu este permisă.

Mărci înregistrate

În lipsa unei alte indicaţii, toate mărcile înregistrate utilizate pe site-urile web ale thyssenkrupp Elevator sunt protejate de dreptul mărcilor şi nu pot fi utilizate fără permisiune scrisă din partea thyssenkrupp Elevator AG. Acest lucru este valabil şi pentru logourile şi semnele companiei.

Răspundere

Informaţiile pe care thyssenkrupp Elevator AG vi le prezintă pe acest site web sunt compilate şi actualizate periodic. În pofida faptului că acordăm acestui lucru o atenţie deosebită, nu putem garanta că acest site web are un conţinut total lipsit de erori. Nu există nicio garanţie de vandabilitate, sau garanţie de adecvare pentru o anumită utilizare şi nicio altă garanţie de niciun tip, expres sau implicit, cu privire la informaţiile sau la orice aspect al acestui site web. Conţinutul nu constituie o promisiune sau o garanţie referitoare la produsele noastre, în special privind vandabilitatea lor sau adecvarea lor contractuală pentru un anumit scop. Orice declaraţii de pe site-ul nostru web, referitoare la o perioadă viitoare, se bazează exclusiv pe opinii, estimări (preliminare) sau previzionări din partea conducerii thyssenkrupp Elevator AG. Ca atare, acestea sunt supuse riscurilor şi incertitudinilor. thyssenkrupp Elevator AG nu este obligată să actualizeze aceste declaraţii de previzionare. thyssenkrupp Elevator îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau adăugiri informaţiilor sau datelor furnizate, în orice moment, fără înştiinţare prealabilă.

Acest site web face trimiteri la terţi furnizori, în unele cazuri prin intermediul hyperlink-urilor. thyssenkrupp Elevator nu are nicio influenţă asupra conţinutului site-urilor web terţe. Din acest motiv, thyssenkrupp Elevator AG nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul şi la practicile de protecţie a datelor ale site-urilor web terţe la care furnizează linkuri. Înainte de a utiliza terţe site-uri web, vă recomandăm să treceţi în revistă termenii şi condiţiile relevante şi prevederile privind protecţia datelor ale respectivilor furnizori.

Sus
Toate drepturile sunt protejate 2020 © thyssenkrupp Elevator
Marcă comercială|Condiții de folosire|