Sustenabilitate

Promovarea unor relații durabile

Promovarea de relații durabile

Succesul nostru depinde în mare parte de calitatea relațiilor pe care le promovăm cu clienții, furnizorii și alți parteneri-cheie. Ne străduim să promovăm relații bazate pe încredere, transparență, respect reciproc și beneficii comune.

Plasarea clienților nostri pe primul loc

Plasarea clienților nostri pe primul loc

Odată cu lansarea programului Net Promoter Score (NPS) în 2013, ne-am identificat instrumentele necesare pentru a deveni organizația cea mai orientată spre clienți. NPS ne permite să măsurăm performanța noastră prin ochii clienților noștri. Aceasta ne ajută să înțelegem și să oferim ceea ce este important pentru clienți. De asemenea, este un indicator-cheie de performanță (KPI) pentru creșterea afacerilor.

Fidelizarea și satisfacția clienților sunt esențiale pentru succesul susținut al companiei noastre. NPS ne permite să evaluăm ambii indicatori, într-un mod sistematic și transparent. Totodata, ne conferă un proces rapid și standardizat pentru clasificarea, analizarea și rezolvarea tuturor problemelor clienților.

Am implementat NPS în întreaga organizație, de la departamentele operaționale din teren până la sediul central. Problemele clienților sunt abordate de companie cu simț de răspundere, cu măsuri luate în vederea unei rezolvări personalizate pentru fiecare client în parte, la nivelul fiecărei filiale a organizației.

În iunie 2016, am început să instruim 30.000 de angajați cum să contribuie prin comportamentul lor în sprijinul ideologiei "Ingineria noastră. Mâine. Împreună ", promisă clienților. Adoptarea acestui tip de comportament este cheia pentru a deveni partenerul ales din această branșă.

Achiziții durabile și gestionarea ofertei

Ca parte a grupului thyssenkrupp, înțelegem că sustenabilitatea este esențială pentru viabilitatea viitoare a companiei noastre. Sustenabilitate duce la inovație și îmbunătățește continuu performanțele economice, de mediu și sociale. Acest lucru este este crucial și pentru o achiziție reușită și un management al ofertei.

Știm că acțiunile noastre pot influența mediul, societatea și economia din țările în care operăm. Codul de conduită al furnizorului thyssenkrupp descrie modul în care noi înțelegem sustenabilitatea și conformitatea, precum și standardele pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii noștri.

În toate activitățile de achiziție, luăm în considerare criteriile economice, tehnice, procedurale, sociale și de mediu. Ne așteptăm ca activitățile comerciale ale furnizorilor să respecte pe deplin legile și reglementările aplicabile la nivel național și internațional, principiile Global Compact al Națiunilor Unite și cerințele și standardele din Codul nostru de Conduită al Furnizorului.

Criterii și conformitate

Criterii și conformitate

Următoarele trei elemente-cheie contribuie la asigurarea unei gestionări durabile a achizițiilor și a lanțului de aprovizionare la thyssenkrupp Elevator:

  • Codul de conduită al furnizorului thyssenkrupp
  • Analiza de risc: În urma analizelor de risc, a autoevaluărilor și a auditurilor de evenimente, identificarea din timp a riscurilor ne permite să monitorizăm respectarea principiilor și cerințelor Codului de Conduită al Furnizorului
  • Dezvoltarea furnizorilor: Colaborăm cu furnizorii noștri pentru a identifica riscurile și pentru a dezvolta planuri comune de acțiune pentru a aborda anumite zone de risc
Sus
Toate drepturile sunt protejate 2020 © thyssenkrupp Elevator
Marcă comercială|Condiții de folosire|